Δευτέρα 11/4/2016: Φωτογραφικό ταξίδι, Ισλανδία, Γροιλανδία

Παρουσιάζει και ξεναγεί ο Παύλος Καρανίκος.