Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Λέσχης μας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 στις 5:30 μ.μ. στα γραφεία της.Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:
1. Έγκριση αιτήσεων εγγραφής νέων μελών.
2. Διαγραφές -  εκκαθάριση του Μητρώου μελών.
3. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Ιανουαρίου 2016 και των στόχων της Λέσχης όπως αυτό τις εξειδίκευσε.
4. Οικονομικός απολογισμός - παρουσίαση ισολογισμού του ταμείου.
5. Προγραμματισμός δράσης για το 2017.
6. Προγραμματισμός για τον «Νοέμβριο Φωτογραφίας 2017».
7. Οικονομικός προϋπολογισμός για το 2017.

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη όχι μόνο για την επίτευξη απαρτίας, αλλά κυρίως για την κατάθεση του προβληματισμού και των προτάσεων των μελών για τον παραπέρα καθορισμό των στόχων της Λέσχης μας.

Μετά τιμής
Η Γ. Γραμματέας Σοφία Παπασταύρου
Ο Πρόεδρος Λέων Μουρτζούκος