11ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ»

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει για το 2019 τον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ» με θέμα «Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του»: οι σχέσεις του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου με τον άνθρωπο, και η αλληλεπίδρασή τους.

Αποτελέσματα 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ" της ΦΛΒ με θέμα "Ταξιδεύοντας"

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο γραφείο της Λέσχης η Κριτική Επιτροπή του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας που διοργανώθηκε από την Φωτογραφική Λέσχη Βόλου στη μνήμη του Δημήτρη Λέτσιου με τίτλο: «Ταξιδεύοντας», σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης. Στον Διαγωνισμό πήραν μέρος πενήντα οκτώ (58) φωτογράφοι με διάκοσια είκοσι τρία (223) έργα τους.

Αποτελέσματα 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ" της ΦΛΒ με θέμα "Πόλεις"

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017 στις 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Κριτική Επιτροπή του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας που διοργανώθηκε από την Φωτογραφική Λέσχη Βόλου στη μνήμη του Δημήτρη Λέτσιου με τίτλο: «Πόλεις», σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης. Στον Διαγωνισμό πήραν μέρος σαράντα-έξι (46) φωτογράφοι με εκατόν-ογδόντα (180) έργα τους.

Μετά από τη συνεδρίασή της η Επιτροπή κατέληξε να απονείμει τις διακρίσεις ως εξής:

10ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ»

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει για το 2018 τον 10ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ» με θέμα: «Ταξιδεύοντας».

9ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ»

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει τον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ» με θέμα: «Πόλεις».