Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει τον:

12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ»

με θέμα: «Ανθρώπινες Αποστάσεις»

(Κάθε είδους, λόγου και αιτίας, αποστάσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων)

logo

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 στις 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Κριτική Επιτροπή του 11ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας που διοργανώθηκε από την Φωτογραφική Λέσχη Βόλου στη μνήμη του Δημήτρη Λέτσιου με τίτλο: «Ο Άνθρωπος και το περιβάλλον του», σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης. Στον Διαγωνισμό πήραν μέρος τριάντα-έξη (36) φωτογράφοι με εκατόν-σαράντα-τέσσερα (144) έργα τους.

Η Φωτογραφική Λέσχη Βόλου προκηρύσσει για το 2019 τον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΕΤΣΙΟΣ» με θέμα «Ο άνθρωπος και το περιβάλλον του»: οι σχέσεις του ανθρώπου με τον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου με τον άνθρωπο, και η αλληλεπίδρασή τους.

Το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στις 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο γραφείο της Λέσχης η Κριτική Επιτροπή του 10ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φωτογραφίας που διοργανώθηκε από την Φωτογραφική Λέσχη Βόλου στη μνήμη του Δημήτρη Λέτσιου με τίτλο: «Ταξιδεύοντας», σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης. Στον Διαγωνισμό πήραν μέρος πενήντα οκτώ (58) φωτογράφοι με διάκοσια είκοσι τρία (223) έργα τους.