Έκθεση Φωτογραφίας «ΑΠopsis – ΚΑΤopsis» - «Ο τόπος από κοντά... κι από ψηλά».