Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 27/01/2016 πραγματοποιήθηκαν εκλογές στη Φωτογραφική Λέσχη Βόλου για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο (επταμελές) ήταν οι (σε παρένθεση οι σταυροί που έλαβαν): Αλεξίου Απόστολος (15), Γερόπουλος Ιωάννης (22), Δαπόντας Σπυρίδων (13), Ζωγράφος Λεωνίδας (18), Καζεπίδης Βασίλειος (5), Μουρτζούκος Λέων (21), Μπαρμπαγιάννης Δημήτριος (15), Παπασταύρου Σοφία (16), Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος (10) και Φανός Νέστωρ (19). Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή (τριμελής) ήταν οι (σε παρένθεση οι σταυροί που έλαβαν): Ζαγορίτης Οδυσσέας (15), Κοϊνάκης Ιωάννης (24) και Πατακιούτης Θεόδωρος (19) οι οποίοι και εκλέγχθηκαν.

Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 1ης Φεβρουαρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο συστάθηκε, μετά από παραίτηση του Φανού Νέστορα, σε σώμα ως εξής: Μουρτζούκος Λέων, Πρόεδρος, Γερόπουλος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος, Παπασταύρου Σοφία, Γενική Γραμματέας, Μπαρμπαγιάννης Δημήτριος, Ταμίας και Αλεξίου Απόστολος, Δαπόντας Σπύρος και Ζωγράφος Λεωνίδας, Μέλη.